Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

J-P Mainos Oy

Holkkitie 14 C 00880 Helsinki

REKISTERIN NIMI

J-P Mainos Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Yrityksen nimi ja osoite
  • Y-tunnus
  • Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Toimitus- ja laskutusosoitteet
  • Aikaisemmat ostot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, J-P Mainos Oy:n omissa rekistereissä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Näitä tietoja tarvitsemme palvelun tuottamiseen, tilausten hallinnoimiseen ja arkistointiin, lähetysten toimittamiseen, laskutukseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä tuotteista ja tapahtumista tiedottamiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi, tilaamalla tavaraa, tekemällä tarjouspyynnön tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei myydä eikä luovuteta muille yrityksille tai organisaatioille. Tietoja ei tällöin myöskään  luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

TIETOJEN SÄILYTYS

J-P Mainos Oy säilyttää henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kun se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@jp-mainos.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. J-P Mainos Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. J-P Mainos Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää J-P Mainos Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista J-P Mainos Oy:n rekisteristä. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka J-P Mainos Oy:n on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Lisätiedot: info@jp-mainos.fi, +358 9 444 434